Design a site like this with WordPress.com
Alustamine

e-portfooliotest


Ülesande täitmiseks valisin lugemiseks e-portfooliote kasutegurist õppimises tehtud uuringu Singapuri Polütehnikumi õppurite seas.

Noppisin enda jaoks välja järgnevaid mõtteid.

Enesejuhitud õppija – võtavad vastutuse oma  õppimise eest, loovad strateegiad uue info omandamiseks ja aktiivselt reflekteerivad oma õpikogemust ja teekonda. Need õppijad, kes ka kooliväliselt jagavad oma õpikogemust ja vastastikust tuge, on parim sihtgrupp e-portfooliote kasutamisele õppimise toetamiseks.

E-portfoolio kasutusele võtmine õppetöös ja õppevahendinda eeldab e-portfoolio kui vahendi tõhususe lahtimõtestamist õppijatele, ning arvesse on seejuures vaja võtta ka õppijate endi seisukohti ja vaatenurki.

E-portfoolioid on valdavalt kolme tüüpi: arendav, peegeldav ja esinduslik.

  • Arendav e-portfoolio on pooleliolev, pidevas täiendamises ning näitab omaniku aja jooksul kogutut.
  • Peegeldavas e-portfoolios keskendutakse rohkem õpitu mõtestamisele, isiklikele kogemustele, toimub refleksioon enda nõrkade ja tugevate külgede paremaks mõistmiseks ning saadakse ka tagasisidet teistelt õppijatelt ning õpetajatelt.
  • Esinduslik e-portfoolio sisu on selektiivne, esindades omaniku saavutusi.

Antud artiklis keskendutakse Padleti kasutamisele e-portfooliona õppimise toetamiseks.

Padlet on veebirakendus, mis võimaldab kasutajatel luua virtuaalse teadetetahvli teabe korraldamiseks ja kuvamiseks, sellele lisatud sisu on võimalik õppimise digitaalse tõendina jagada klassikaaslaste või õpetajatega. Padlet on õppevahend õpilaste õpiharjumuste jälgimiseks, eneserefleksiooni ja enesejuhitud õppimise edendamiseks.

Õppijate vaatenurgast jaguneb õppimisprotsess kolme etappi: planeerimine (eelteadmiste, pädevuse, eelistuste kaudu), õppimine kui protsess (nt refleksiooniga tegelemine ja õpitud mõistete sidumine) ja õppimise tulemus, produkt (mida õppijad on saavutanud ja õpirahulolu tunne).  

Õppeprotsessi toetamiseks kasutusele võetud tehnoloogia heakskiitmist või selle kasutamisest keeldumist õppijate poolt mõjutavad kasutatava tehnoloogia kasutusmugavus ja kasulikkus õppimisele kui protsessile. 

Antud uuringu õppijad olid ennastjuhtivad ning tajusid ka selliselt õppimise väärtust, mida toetas Padleti e-portfooliona kasutamine. E-portfoolio kasutamine aitas õppijatel olla teadlik ja kinni pidada ülesannete tähtaegadest, jagati omavahel oma seisukohti erinevate teemade kohta, ühiselt toimus teabe jagamine ja kinnistamine. Ja kuigi uuringust selgus, et õppijate arvates saaks nende õppimine olla produktiivsem ja efektiivsem, ei tajutud seda kasutegurit e-portfooliot kasutades. Erinevus võis tuleneda sellest, et õppimise jälgimiseks kasutati muid kohti (veebis või paberil) või ei tehtud üldse kirjalikke märkmeid.

E-portfoolio, antud uuringus Padlet, kasutamiseks tuleks rohkem keskenduda strateegia loomisele, et julgustada teabe jagamist ja koostööd nii õppijatel omavahel kui ka õppijate ja õpetajate vahel., õppijaid tuleks teadlikult suunata kasutama e-portfooliot õppimiseks.

E-portfoolio kasutamisest õppimisel saadav kasu on oluliselt rohkem, kui pelgalt tehnoloogilise vahendi rakendamine – see on vahend, mida saab kasutada õpilaste enesejuhitud õppimise harjutamiseks, kuid nõuab ka erinevate aspektide, nt kasutusmugavuse ja õppimisele tajutava kasu silmaspidamist.

E-portfoolio on õppijakeskne tööriist, mis võib aidata õppijatel käivitada iseseisvat õppimist ja tõhustada nende enesejuhtimise oskuste arengut.

Kasutatud allikad:

Song, B. K. (2021). E-portfolio implementation: Examining learners’ perception of usefulness, self-directed learning process and value of learning. Australasian Journal of Educational Technology, 37(1), 68–81. https://doi.org/10.14742/ajet.6126


Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: